WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Program edukacyjny

Higiena jamy ustnej u dzieci z niepełnosprawnościami

 

 

Projekt dofinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego:

Logotyp Funduszy wyszechradzkiego

 

www.visegradfund.org

 

Celem projektu edukacyjnego pn. Oral health education program for visually impaired children jest przygotowanie i wdrożenie pilotażowego programu edukacyjnego dla dzieci z dysfunkcją wzroku w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Projekt zakłada nabycie umiejętności prawidłowego szczotkowania zębów przez 75 dzieci z dysfunkcją wzroku w wieku 6-15 lat (z Polski, Słowacji i Węgier) oraz podniesienie kompetencji rodziców / opiekunów i nauczycieli w uczeniu dzieci prawidłowego dbania o jamę ustną. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wrażliwości społeczeństwa na potrzeby dzieci z dysfunkcją wzroku.

 

Lider projektu:

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Partnerzy projektu:
 

  1. Uniwersytet w Preszowie, Słowacja
  2. Fundacja Zdrowia Jamy Ustnej Dzieci, Węgry

 

Okres realizacji projektu:


1.09.2021 - 28.02.2023

 

Kierownik projektu:


prof. dr hab. n. med. Renata Chałas

 

 


Logotyp Funduszu Wyszechradzkiego Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.